Certifikáty a osvědčení


Cert2

OSVĚDČENÍ POTRAV.+ZEMĚDĚL.

osvĚdČenÍ_ddd_2012

OSVĚDČENÍ - KOMUNÁL.

ivnostenský_list-výpis

Certifikát  DDD  2018

Certifikát DDD 2019

Členský certifikát

AAA

Cert1