Certifikáty a osvědčení

OSVĚDČENÍ - KOMUNÁL.

OSVĚDČENÍ POTRAV.+ZEMĚDĚL.

ivnostenský_list-výpis

osvĚdČenÍ_ddd_2012

ECDF Certifikát Důvěryhodnosti Firem

 

CERTIFIKÁT Sdružení DDD 2017

Certifikát  DDD  2018

Certifikát DDD 2019

Členský certifikát

AAA