HACCP - Hazard analysis and critical control points 

Direktiva o hygieně a potravinách ze dne 14.6.1993, která byla přijata zeměmi Evropské unie pod značkou 93/43/ EEC stanovuje, jakými organizačními postupy zajistí kompetentní orgány členských zemí EU kontrolu výrobních postupů při zpracování potravin, včetně poživatin do těchto zemí dovážených. Výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojených s těmito provozy, aby bylo zaručeno,že se na trh dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka.Jednou z hlavních zásad uvedených v direktivě, je povinnost dodržování principů, obecně známých jako HACCP.

Obecné principy uplatnění HACCP

  • Stanovení a určení rizikových míst s ohledem na možnou kontaminaci mikroorganizmy a na možnost zavlečení – usídlení jednotlivých druhů živočišných škůdců
  • Stanovení možných způsobů monitorování a eventuálního hubení jednotlivých druhů škůdců
  • Rozpis pravidelných návštěv za účelem monitorování a ochrany před škůdci
  • Preventivní ochranná opatření ze strany zákazníka a provádějící firmy