Hubení hlodavců – deratizace

Je soubor všech opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců. Jedná se o hubení všech hlodavců,kteří se kde  objeví a vyskytují,převážně a ve velké většině o hlodavce trvale žijící v lidských sídlech, a které nazýváme synantropní. Ochranná a ohnisková deratizace se provádí  v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví, teprve na druhém místě je snaha  zábránit ekonomickým škodám, protože hlodavci mohou být rezervoáry a přenašeči závažných nemocí, jako jsou:

 • Leptospiróza
 • Weilova žloutenka
 • Salmonelóza
 • Q-horečka
 • Nebo jiná závažná onemocnění

Deratizační zásah

je potřebné provádět při jakémkoli stupni výskytu-zamoření, a dále pak dle povahy subjektu a jeho zaměření (zemědělství – potravinářství-gastronomie),které jsou povinováni k pravidelnému provádění ochranné deratizace jako preventivní opatření z hlediska výskytu a šíření infekčních onemocnění. Provádí se před tím, než jsou zaznamenány výskyty infekčních onemocnění lidí.

Na základě danné metodiky,zkušeností a dle biologie hlodavců je nejúčinější provádění deratizace kromě přímého výskytu nejlépe 2x ročně, a to v těchto ročních obdobích:

 • jaro           =        větší populační  exploze
 • podzim    =        kdy se stahují za teplem a potravou

Přímý deratizační zákrok

spočívá v tomto systémovém postupu:

 • monitoring, průzkum a zjištění druhu a stupně výskytu hlodavců, včetně rozsahu zamoření
 • technologie, určení kritických bodů dle monitoringu pro kladení nástrah, a volba nejúčinějšího přípravku dle prostoru a klimatu
 • aplikace nástrah v deratizačních boxech (jedových staničkách)
 • kontrola nástrah, případného odběru jako potvrzení výskytu či naopak
 • na základě výsledku kontroly další postup

Deratizaci provádíme v prostorách ,oblastech a terénech obcí a měst, a to od kanalizačních sítí a kolektorů až po půdní prostory, kterou nazýváme plošnou deratizaci, a ohnisková deratizace se provádí lokálně, pouze v místě výskytu pro zadavatele.

Pro jakékoli provozy nabízíme vypracování deratizačního plánu, který je sladěn dle systému HACCP, kritických bodů vypracovaných touto strategií, a který dle zaměření a povahy provozu je nutný z hlediska nařízení státních institucí (pro veterinární a potravinářské provozy se speciálním zaměřením-pivovary-minipivovary-specifická gastronomie).