Dezinsekce

Dezinsekce se provádí hubením hmyzu,všech členovců. V této sféře je nejčastější výskyt zejména těchto druhů:

 • rus domácí
 • štěnice postelová
 • potemníci
 • tesaříci
 • mravenec faraón
 • šváb domácí
 • zavíječi
 • vrtavci
 • cvrčci
 • kožojed
 • komáři
 • červotoči
 • mouchy
 • moli
 • blechy
 • vši
 • vosy
 • sršně

K zjištění účinnosti dezinsekčního zásahu nebo také upřesnění výskytu a druhu hmyzí populace používáme mechanických prostředků,jako jsou např. lepové pasti,lepové pásy nebo různé feromonové lapače.

1

3

Takto vypadají štípance od štěnice v pokročilém stádiu

2

Dezinsekční zásah 

spočívá v aplikaci chemických přípravků, zéjména pak insekticidy dotykové kontatní a insekticidy pro požití tzv.požerové. Při volbě nejvhodnějšího přípravku zohledňujeme nejen účinost, ale i vhodnost dle danného místa/objektu s co nejnižším obsahem toxických látek, které škodí jak lidskému organismu, tak také životnímu prostředí, a reziduální působení.

Fumigace 

je dezinsekční zásah plynováním,za použití fumigantů:

 • Fosforovodík (PH3) - Fosvid hlinitý  (např.PHOSTOXIN - tablety+pelety)
 • Kyanovodík (HCN) - bezbarvá těkavá kapalina s intenzitou pachu hořkých mandlí (Cyklon,Cyklon B,Hydrogen Cyanide,Methannitril)

Tento způsob dezinsekce plynováním se užívá především proti skladištním škůdcům v uzavřených prostorách (např.Sila) v ochraně potravinářských a zemědělských výrobků,krmiv hospodářských zvířat apod. Naopak plynováním je lidově nazýváno i další druh dezinsekce: dýmování-zadýmení za použití insekticidních dýmovnic,které je používáno namísto insekticidního postřiku proti hmyzu lezoucímu (vrtavec) i poletovému (např.sršně,divoké vosy).

.

krov_1

Broušení krovu

krov_2

Poškozený krov po škůdci