Dezinfekce je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů za pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů,jejíž cílem je přerušit cestu nákazy od zdroje ke člověku.

Ochranná dezinfekce/profylaktická

se provádí bez konkretizace ohniska nákazy,to znamená,že i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje (ubytovny,dětská zařízení,léčebné ústavy,kasárna,apod.).Tato ochranná dezinfekce je cílená proti možným cestám šíření nákazy a provádí se jako součást komplexních higienických opatření.Potravinový a farmaceutický průmysl,veterinární oblasti,obchod apod.mohou mít ochrannou dezinfekci jako součásti výrobního postupu. V komunální sféře se provádí ochranná dezinfekce např. po zemřelých osobách.

Ohnisková dezinfekce

je zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy,jejíž cílem je přerušit další šíření nákazy.

Dezinfekční zákrok provádíme těmito způsoby:

  • Ponořením
  • Otřením
  • Postřikem
  • fyzikálními a chemickými postupy