Kuna lesní - výskyt

Její ochrana je danná vyhláškou Ministerstva zemědělství (o Myslivosti) č.134/1996 Sb. Lovena smí být jen dle § 4 uvedené vyhlášky (od listopadu do února)+s vyjímkou § 6 o odstřelu.Kuna lesní je takto chráněná také pro její ceněnou kožešinu. Z těchto důvodů nelze kunu hubit,ale odpudit a trvale zamezit v přístupu - my nabízíme:

  • prohlídku zasaženého prostoru/monitoring                                                                                                                           
  • odborné posouzení+zvolení nejefektivnějšího a nejšetrnějšího způsobu ochrany                                                                   
  • technické/mechanické zábrany,elektronické odpuzovače,chemické odpuzovače tvorbou bariér.

 

Ošetření a ochrana dřeva

Tuto ochranu provádíme prvotním odborným posouzením,na jehož základě ve většině případů ošetřovaných dřevěných prvků,především krovů,těmito zásahy nejenže zabraňujeme v devastaci jakýchkoli dřevěných produktů,ale především těmto devastacím výrazně předcházíme (impregnace,postřiky,máčení,nátěry).

Odstraňování biologických materiálů

  •  po jakémkoli úmrtí s následnou dezinfekcí + případnou dezinsekcí
  •  všechny případy s výskytem bio-materiálů /krev apod./.